Mikael Eriksson


Mikael har en Civilekonomexamen med inriktning på redovisning och finansiering från Lunds Universitet. Vidare har Mikael genomgått kurser i ledarskap och ekonomi vid IMD Lausanne, Handelshögskolan i Stockholm samt London Business School.


Mikael har även genomgått kurser avseende styrelsearbete vid Styrelseakademien samt hos Stockholmsbörsen.


Under drygt 30 år så har Mikael varit verksam som ledare och revisor på PwC. Där har uppdragen främst varit inom noterade bolag samt större familjebolag och statlig verksamhet.


Internt inom PwC har Mikael varit Regionansvarig i Södra Sverige samt CFO och VD för verksamheten i Sverige. Under senare år har Mikael ansvarat för partnerfrågor och varit verksam i byråns styrelse.


På Lisberg arbetar Mikael med styrelserekrytering, styrelseutvärderingar samt Executive Search.


+46 70 2 68 11 55

mikael.eriksson@lisberg.se