Agneta Jonell


Agneta har en Informatörsexamen DIHM och har under många år arbetat med marknadsföring och kommunikation. Erfarenheter därifrån har hon haft med sig i senare uppdrag inom ett flertal olika branscher. Agneta har alltid haft ett tydligt affärsfokus.

 

De senaste 20 åren har Agneta hanterat olika typer av organisations- och rekryteringsrelaterade frågor. Sedan 2000 har hennes arbete varit helt inriktat mot executive search. Uppdrag har mestadels avsett tillsättningar inom Sverige men Agneta har också arbetat med internationella rekryteringar genom globala nätverk.

 

Agneta har rekryterat på ledningsnivå inom ett flertal olika branscher så som industri, automotive, process, IT/Telecom och detaljhandel. Hon har erfarenhet från både privata bolag samt offentlig sektor liksom från mindre familjeägda företag och multinationella bolag. Agneta har ett engagemang inom Styrelsebalans

 

Agneta kommer närmast från ett executive searchbolag med huvudkontor i Göteborg.

 

Agneta finns på vårt Göteborgskontor.

 

+46 72 152 81 82

agneta.jonell@lisberg.se