Anders Kylberg


Anders har en universitetsutbildning med inriktning Personal och Organisationsteori från Universitetet Karlstad. 

 

Anders har gedigen ledar- och VD-erfarenhet samt väldigt relevant bakgrund både inom personbedömning och rekrytering. Anders har under många år arbetat i kvalificerade ledande befattningar inom Rekryteringsbranschen och har djup kompetens inom rekrytering och individens inverkan på affären. 

 

Anders kommer med bas i Göteborg att jobba med Executive Search och dessutom ansvara för Lisbergs erbjudande inom Management Assessment och personbedömning. 

 

+46 70 268 13 00

anders.kylberg@lisberg.se