Anita Otterheim Hjalmarsson


Anita har en fil kand i beteendevetenskap från Linköpings Universitet vilken hon har kompletterad med studier i ekonomi, management och kommunikation i USA.

 

Anita har över 25 års erfarenhet från Executive Search och Management Assessment för svenska och globala organisationer. Hon har tidigare erfarenhet från ledarbefattningar i HR inom både privat och offentlig verksamhet.

 

Anita är engagerad i styrelsearbete och arbetar också med stöd för chefer i utveckling.

 

+46 70 529 24 75

anita.otterheim@lisberg.se