Anki Aronsson


Anki har i grunden en ingenjörsutbildning kompletterat med en utbildning i Marknad & Ekonomi från Växjö universitet och är certifierad organisationskonsult från Humanova samt certifierad av Styrelseakademin.

 

Anki har lång erfarenhet av att arbeta i stora svenska och internationella företag. Ankis kompetensområden är ledarskap, projektledning, produktledning och marknadsföring, strategi, organisationsutveckling, search, rekrytering, teamutveckling, ledarutveckling och onboarding. 

 

Anki har rekryterat på ledningsnivå inom t.ex. industri, teknik, life science, automotive, energi och IT/telecom och hon har utfört flertalet internationella crossboarder-rekryteringar. På Lisberg arbetar Anki med Executive Search och Assessments.

 

Anki finns på vårt Malmö kontor.

 

+46 720 26 38 23

anki.aronsson@lisberg.se