Annette Linton


Annette är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg med en Master in Business administration.

 

Annette har en mångårig erfarenhet på olika arenor både lokalt och globalt. Hon har framgångsrikt drivit affärer och verksamhetsutvecklingsprojekt med fokus på förbättring eller förflyttning i exekutiva och konsulterande roller inom både service, bygg -och industrisektorn i ett internationellt sammanhang gentemot olika börsnoterade koncerner.

 

På Lisberg arbetar Annette med Executive Search och Assessments med fokus på bolag inom industri och logistik, bygg & anläggning samt servicesektorn.


Annette finns på vårt Göteborgskontor.

 

+46 732 33 12 08

annette.linton@lisberg.se