Executive Search


Vid Executive Search använder vi vår erfarenhet från Management Assessment och arbetar med djupintervjuer som kompletteras med bl.a. egenutvecklade, moderna ledarskapstest (LSI) och personlighetstest (BP). Dessutom begåvningstest och verklighetstrogna Business Case.

 

När det gäller Executive Search och chefsrekrytering, rekryterar och utvärderar vi morgondagens ledare till nyckelbefattningar. Ofta handlar det om positioner på koncernlednings-, företagslednings- eller styrelsenivå, såväl nationellt som internationellt.

 

Varje enskilt uppdrag behandlas unikt och vi anpassar vår process och våra metoder för att nå bästa resultat. Med riktad sökning och med största diskretion kontaktar vi lämpliga kandidater som har rätt kompetens och personlighet för den aktuella positionen.