Global täckning


Lisberg har mångårig erfarenhet av att utvärdera och rekrytera ledare till internationellt verksamma företag.

 

Till vår hjälp har vi väl utvecklade samarbeten med internationella partners. Framför allt med IMD International Search Group som är ett av världens ledande rekryteringsnätverk med lokal närvaro med över 40 kontor och 150 konsulter spridda över samtliga kontinenter.

 

Med IMD får vi tillgång till internationella konsulter med branschkunnande och nätverk inom alla större branscher.

 

Läs mer om IMD här


Nothing great in the world has been accomplished without passion
- George Wilhelm Fiedrich Hegel