Jan Olsson


Jan har en fil kand i beteendevetenskap från Högskolan i Örebro kompletterad med juridik, pedagogik samt flera ledarskapsutbildningar och styrelseutbildning på EFL.

 

Jan är seniorkonsult och arbetar med Executive Search, Assessment Development och Management Assessment för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Jan arbetar också med karriärplanering för chefer utifrån både ett verksamhets- och individperspektiv samt är engagerad i styrelsearbete.  

 

+46 70 855 21 32

jan.olsson@lisberg.se