Karin Tolf


Karin har en akademisk bakgrund från Lunds Universitet inom Human Resource management kombinerat med business administration från University of California, Berkeley.

 

Karin har en lång erfarenhet av ledande HR-befattningar inom flera olika branscher med tyngdpunkt på Life Science och teknik.  

Med över 20 års erfarenhet av HR-arbete i expansiva och innovativa organisationer har Karin god insikt av operativ organisationsutveckling och olika företagskulturer. Karin har stor erfarenhet av rekrytering på chefs- och ledningsnivå i internationella sammanhang i utländska börsnoterade bolag.

 

Under stor del av yrkeskarriären har Karin varit placerad i Köpenhamnsregionen och har därmed etablerat ett brett nätverk med erfarenheter på andra sidan sundet.

 

Karin arbetar från kontoret i Malmö med Executive Search och Management Assessment. 

 

+46 76-110 52 02