Olof Sjöborg


Olof har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet med inriktning på marknadsföring. Han kom till Lisberg 2004, närmast från ett internationellt Executive Search-företag med bas i Köpenhamn. Olof arbetar huvudsakligen med Executive Search och Management Assessment.

 

Olof har haft ledande befattningar såsom VD och försäljnings- och marknadschef i stora organisationer.

 

Olof har levt och arbetat i flera olika länder och har stor internationell erfarenhet.

 

+46 70 391 14 36

olof.sjoborg@lisberg.se