Per Åström, VD


 

Per har en fil kand inom Human Resource Management från Lunds Universitet.

 

Per har arbetat i kvalificerade ledande internationella befattningar inom Rekryteringsbranschen och har djup kompetens inom rekrytering och individens inverkan på affären. Per har även stor kommersiell erfarenhet från ledande operativa roller inom ett flertal branscher med teknisk inriktning.

 

Per är VD på Lisberg och arbetar med Executive Search, Management Assessment och Styrelserekrytering.

 

+46 702 681335
per.astrom@lisberg.se