Referenser

Lisberg har genom åren genomfört ett stort antal lyckade chefsrekryteringar och assessmentprojekt. Av hänsyn till våra uppdragsgivare och kandidater är vi försiktiga med att offentliggöra våra uppdrag. Några av våra återkommande uppdragsgivare är dock helt bekväma med att vi berättar om vårt samarbete. Kontakta oss för mer information.

 

Vill Du ha ytterligare referenser och skapa Dig en uppfattning om hur vi på Lisberg är som partner och motor i chefsrekryterings- och assessmentprocessen så förmedlar vi gärna kontakter med befintliga uppdragsgivare efter deras samtycke.

 

Vår långa erfarenhet i branschen har gett oss många återkommande uppdragsgivare och ett gott anseende som vi alltid ska leva upp till.


Experience is simply the name we give our mistakes
- Oscar Wilde