Personbedömning


Genom Lisbergs Personbedömning får Du fördjupad kunskap om personen, kunskap som kan vara viktig för dennes framgång i arbetslivet.
 
Att använda personbedömning vid urval eller utvecklingssammanhang har visat sig mycket framgångsrikt. Alla har sina utvecklingsområden och svagheter precis som alla har sina styrkor. Styrkorna är enklare att visa upp, berätta om och att få bekräftade genom t.ex. referenser och intervjuer.
                                                                                      
Utvecklingsområdena talar vi inte lika gärna om, men de brukar visa sig efter en tid i samarbetet. Om man redan känner till personens utvecklingsområden blir dessa enklare att förstå när de visar sig, och de utgör ofta grunden i en ledarutveckling.

 


A goal without a plan is just a wish
- Antoine de Saint Exupéry