Vi är specialiserade på de högsta nivåerna


Vi har valt att specialisera oss inom tre områden för att bygga upp absolut bästa kompetens inom dessa. Vi har också valt att endast arbeta med rekryteringar på höga nivåer, vilket ställer speciella och höga krav på våra konsulter – alla vet vad en felrekrytering kan innebära. Långa samarbeten med våra flesta kunder tolkar vi som ett gott betyg.

 

Våra specialområden är:

 

• Executive Search
• Management Assessment
• Styrelseutvärdering