Branschspecifika specialområden


Vi har mycket stor erfarenhet av rekryteringar inom följande branscher:

 

• Industri

 

• Konsumentprodukter

 

• IT & Telekom

 

• Offentlig verksamhet

 

• Medicinteknik

 

• Läkemedel

 

• Energi

 

• Familjeföretag