Våra tjänster


Lisberg är ett av Sveriges ledande rekryteringsföretag med tydligt fokus på internationell Executive Search på hög nivå. Vi har mer än 30 års erfarenhet av framgångsrik rekrytering av många Top Executives både i näringslivet och inom offentlig sektor.

 

Inom våra affärsområden har vi en unik kompetens som inkluderar både affärsverksamhetens behov och ledarens framtida utveckling. Lisbergs rutinerade konsulter utvärderar företagets behov och kommer med en lösning som matchar. Vårt uppdrag är inte att fylla en tom stol utan att skapa framgång genom vår utmanande och gedigna process. Bra ledare och bra styrning är ovärderliga framgångsfaktorer för våra kunder.

 

Vår framgångsmodell bygger till stor del på att vi lägger mycket kraft på att sätta oss in i våra kunders verksamhet, affärsmiljö och företagskultur för att kunna söka, välja, testa och matcha rätt person.

 

De flesta av våra kunder har anlitat oss under många år och det ser vi som ett gott betyg. Långa och goda samarbeten gör också att vi bygger upp ett kunnande om företaget eller koncernen vilket är ovärderligt vid nästa viktiga rekrytering.

 

Vi träffar dig gärna för att lyssna på dina behov – kanske blir det inledningen till ett långt samarbete.
Våra specialområden är:

 

- Executive Search
- Management Assessment
- Styrelseutvärdering


Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.
- Japanese proverb